Aktuality / Jak působí střevo a mikrobiom na lidský metabolismus

Zdraví nelze rozdělit na několik nesouvisejících částí. Jedná se o celek stvořený z několika systémů, které se sebou vždy souvisí a jsou úzce propojeny. Často tak špatná funkce jednoho z nich ovlivňuje všechny ostatní a tělo cvičence nefunguje tak, jak by mělo. Funguje totiž vzájemné předávání informací mezi střevem a mozkem.

Miliardy organismů se podílejí na naší existenci. Bylo zjištěno, že ve střevě máme zhruba stejné množství bakteriálních buněk, jako těch lidských. Střevní mikrobiom a naše tělo je tak nerozlučně spojeno do jednoho superogranismu. Má například na svědomí to, jak trávíme, v jakém stavu se nachází naše imunita či psychická pohoda a ovlivňuje i celkový metabolismus živin.

Střevo a samotný střevní mikrobiom produkují spoustu látek. Ty většinou slouží jako signální molekuly, kteří mají za úkol přenášení informací na cestě mezi střevem a mozkem. Především jsou to pak střevní peptidy, jichž je celkem 20 druhů. Ty jsou produkovány endokrinními buňkami ve střevní stěně, jejichž syntéza závisí na pár faktorech. Těmi hlavními jsou složení jídla (typy nutrientů) a kalorická hodnota.

Jíst začínáme tehdy, až pociťujeme hlad. Tento pocit spouští hormon ghrellin. Ten pomáhá přecházet tomu, že na jídlo zapomeneme. Pro zpracování a strávení potravy, pak využije lidské tělo, trávicí šťávy a enzymy. Následně přichází řeč opět na střevní peptidy, které aktivují nervové buňky. Ty tělu předají informaci, abychom přestali jíst, že máme dostatečné množství živin. Následně pak dokáží ovlivnit i energetický výdej, což má vliv na správné fungování metabolismu a ukládání tukové tkáně.

Energetický výdej lze navýšit. Například zvýšením pohybové aktivity, zrychlením bazálního metabolismu a spalování přebytečných kalorií na teplo. Pakliže naše tělo funguje správně, nemusí si nutně ukládat nadbytečné kalorie. Je však potřeba mít zdravé hormony a metabolismus.ZpětDo Dubiny daleko? Zkuste

Poruba